Project Description

Per skateboard verplaatste het personeel van de foodtruck Looping Good zich door de ruimte op het werkspoorfestival 20-04-2019